Installing Neovim

  1. Install Prerequisites

  2. Clone repo

  3. Make install

Setup Neovim